3D-fotografie

Het bekijken van dit beeld gebeurt met een bijgeleverde, speciale bril (rood en groen filter).

Hou de bril zo vast dat de rode filter voor het linker oog komt.

Kijk normaal, ontspan je ogen, neem uw tijd ... en ontdek!

 

 

Bij onderstaande fotoverzameling verandert elke 10 seconden een andere foto;

voldoende tijd om uw ogen te laten aanpassen aan de ruimtelijke ervaring.

 

 

Wij richten ons tot:

 

- stads- en gemeentebesturen

voor het aanleggen van fotodatabanken om het kunstpatrimonium

(kerken, kathedralen, stadhuizen, kastelen, standbeelden, ...)

in detail vast te leggen en te bewaren als archief
en/of als hulp bij restauraties

 

- architecten voor de weergave van oude en nieuwe gebouwen

 

- archeologen voor detailfotografie van opgegraven vondsten

 

- machinebouwers voor de analyse en controle

van gemaakte machineonderdelen

 

- musea voor het catalogeren van de in-het-bezit-zijnde
en tentoongestelde objecten

 

- uitgeverijen voor publicaties met 3D-foto's
zoals boeken, catalogi, kalenders, postkaarten, wenskaarten, ...

3D-photography

You can only watch this image with special glasses delivered with the images (red and green filter).

Put the glasses on with the red filter in front of your left eye.

Relax your eyes, watch normally, take your time ... and discover!

 

 

With the photo collection below, a different photo changes every 10 seconds;
enough time to allow your eyes to adjust to the spatial experience.

 

 

We address ourselves to:

 

- town and city councils for creating photographic databases
to establish a detailed historic art patrimony

(churches, cathedrals, city halls, castles, statutes, ...)
and to keep them as a file and/or a help for restaurations

 

 - architects who use representations of old and new buildings

 

- archeologists for detailed photography of the findings

 

- constructors for analysis of manufactured machine parts

 

- museums for indexation of the objects in their possession and exhibited

 

- publishers for editions with 3D-pictures such as books, magazines, catalogues, calendars, ...